Přitahují vás děti?

Zde poskytujeme anonymní pomoc.

TROUBLED DESIRE jsou webové stránky, které nabízejí online svépomoc osobám, které se cítí být přitahovány dětmi a mladými adolescenty a nemají možnost vyhledat pomoc zkušeného terapeuta.

Co nejlépe vystihuje váš problém?

Mám pocit, že mne samého či mne samou sexuálně přitahují děti.

Znám někoho, kdo má sexuální zájem o děti.

Jsem terapeut či terapeutka a mám zájem o další informace.

Pokud jste osoba pracující ve zdravotnictví a chtěl či chtěla byste aktivně pomoci s péčí o osoby sexuálně přitahované dětmi, kontaktuje nás na parafillik@nudz.cz nebo na info@troubled-desire.com.

Online svépomoc

Přehled sezení

Prof. Dr. med. Dr. phil. Klaus M. Beier Prof. Dr. med. Dr. phil. Klaus M. Beier

Lidská sexualita se vyznačuje velkou rozmanitostí sexuálních preferencí. Sexuální preference se napřed rozvíjejí na úrovni fantazií a někdy vedou i k nutkání tyto představy uskutečnit formou konkrétního chování.
Sexuální preference jsou člověku přisouzené, je to osud, nikoliv volba. Nikdo si svou sexuální orientaci nemůže vybrat.

TROUBLED DESIRE jsou webové stránky, které nabízejí online svépomoc osobám, které se cítí být přitahovány dětmi. Naším cílem je pomoci těmto lidem naučit se se svou sexuální preferencí zacházet a poskytnout tak prevenci před sexuálním zneužíváním dětí nebo obrázků dětí.

Jak TROUBLED DESIRE, tak i kontakt na terapeuta je zcela anonymní a řídí se zásadami mlčenlivosti (viz Zásady ochrany soukromí).